Diensten

We stellen u hieronder graag onze diensten voor en doen dit aan de hand van veelvuldig gestelde vragen. Hebt u nog andere vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

WAT VERTALEN WE?

  • Algemene/juridische teksten: (personeels)contracten, handelsovereenkomsten, interne bedrijfsprocedures, veiligheidsprocedures, aanmaningen, conclusies van advocaten, vonnissen van rechtbanken, juridische adviezen, statuten, jaarverslagen, financiële rekeningen, publicaties uit het Staatsblad, algemene correspondentie, …
  • Commerciële teksten: websites, direct mails, bedrijfsvoorstellingen, …
  • Technische teksten: gebruikshandleidingen, onderhoudsaanwijzingen, product- en machinebeschrijvingen, bestekken, medische bijsluiters, …
  • Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen.

WAT MOET DIT KOSTEN?

We hanteren een prijs per regel (van 60 aanslagen) of per woord in de brontekst. Zo hebt u al meteen een vrij goed beeld van de uiteindelijke kostprijs. We kunnen natuurlijk ook meteen een offerte voor het geheel van de vertaling opmaken.

 

Voor het berekenen van de prijs maken we zo mogelijk ook gebruik van het programma Studio Trados InQuote. Dit telt het percentage herhalingen (binnen de teksten) en matches (met eerdere vertalingen voor dezelfde klant) en berekent meteen de hiermee overeenkomende prijsvermindering. Voor vaste klanten kan dit na een tijdje al tot aanzienlijke kortingen leiden.

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

U kan uw teksten per e-mail aanleveren in Word, Excel, Powerpoint en PDF of uw teksten per post opsturen of zelf binnenbrengen. Met het programma eCopy PDF Pro Office kunnen we de meeste niet bewerkbare documenten in een bewerkbaar Word-document omzetten.

 

Indien gewenst, maken we eerst een offerte op (zie “Wat moet dit kosten?”). We spreken ook een deadline af. Bij het vertalen van de tekst maken we gebruik van een vertaalprogramma (meestal Trados) zodat we voor elke klant een eigen vertaalgeheugen en terminologiedatabase kunnen aanmaken. Zo kunnen we bij overeenkomsten met eerdere vertalingen of herhalingen binnen dezelfde tekst kortingen aanbieden (zie “Wat moet dit kosten?”) en garanderen we dat uw vaktermen altijd op dezelfde manier vertaald worden. De vertaling wordt vervolgens opnieuw aangeleverd in Word, Excel, Powerpoint of PDF.